Prosjektrådgivning

Vi bistår som rådgiver i både små og store flytteprosjekter. Enten det er som prosjektleder eller som prosjektstøtte for intern prosjektleder, ønsker vi å bistå med vår spisskompetanse slik at din bedrift kommer seg trygt på plass i nytt kontorlokale.

 

Det gjør vi med erfaring og kompetanse fra hittil over 6000 ulike flytteprosjekt i ryggen.Ved å velge oss som prosjektledere for ditt flytteprosjekt kan du være trygg på at det fullføres til avtalt tid, og innenfor avtalte rammer. Det er vårt tette samarbeid med kunden kombinert med skreddersydde programmer, velprøvde metoder og verktøy for bedriftsflytting som gjør vår prosjektledelse svært effektiv.

Prosjektledelse er et bredt begrep. Mer konkret kan vi tilby din bedrifts flytteprosjekt følgende:

  • Etablering av prosjektdirektiv
  • Prosjektetablering og -organisering
  • Detaljbudsjettering
  • Milepælsplanlegging
  • Etablering av fremdriftsplaner
  • Innkjøpsstøtte
  • Styring av prosjektet, ressursinnsats, tidsfrister og ferdigdato
  • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift
  • Informasjon og motivasjon

Med Totalreform på laget får du trygghet og ro til å fokusere på daglig virksomhet, i visshet om at alle detaljer blir ivaretatt på en god møte. Gir du oss muligheten og handlingsrommet vil vi besørge betydelig større besparelser enn vi representerer kostnader.