Prosjektrådgivning og -ledelse

Vi bistår både små og store flytteprosjekter. Enten det er som prosjektleder eller som personlig rådgiver for deres egne prosjektleder, ønsker vi å bistå ned til minste detalj slik at din bedrift kommer seg trygt over til nytt kontorlokale.

 

Det gjør vi med erfaring og kompetanse fra hittil over 6000 ulike flytteprosjekt i ryggen.Ved å velge oss som prosjektledere for ditt flytteprosjekt kan du være trygg på at det fullføres til avtalt tid, og innenfor avtalte rammer. Det er vårt tette samarbeid med kunden kombinert med skreddersydde programmer, velprøvde metoder og verktøy for bedriftsflytting som gjør vår prosjektledelse svært effektiv.

Prosjektledelse er et bredt begrep. Mer konkret kan vi (blant annet) tilby din bedrifts flytteprosjekt følgende:

  • Oppdeling i faser og delprosjekter
  • Fremdriftsplaner
  • Prosjektetablering og -organisering
  • Etablering av mandat
  • Målformulering
  • Milepælplanlegging
  • Budsjettutforming
  • Styring av prosjektet, ressursinnsats, tidsfrister og ferdigdato
  • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift

Med mer.