Undervisningsbygg har tildelt Totalreform jobben med å relokalisere 12 skoler sommer 2015. Denne avtalen er en av flere store avtaler Totalreform har vunnet i 2015. God påske!