Totalreform og Fram Marine bistår det nye Nasjonalmuseet frem mot åpning i 2020

Totalreform skal i partnerskap med Fram Marine bistå Nasjonalmuseet med rådgivning i deres store flytteprosjekt frem mot 2020. Det nye Nasjonalmuseet bygges på 56 400 m² i samlet areal. Dermed blir museet det største kulturbygget i Norden, og Totalreforms største prosjekt til dags dato.

 

Det nye Nasjonalmuseet skal ferdigstilles og åpnes for publikum på Vestbanen i Oslo i 2020. Selve utstillingsarealet rommer 13 000 m², og vil samle 6000 kunstverk fra tre av Nasjonalmuseets totalt fire museer i ett og samme bygg. Selve byggestarten ble påbegynt i 2014, men overlevering fra Statsbygg der selve arbeidet med å få samlet og flyttet over de tre museene; Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Kunsindustrimuseet, til Vestbanen blir ikke gjennomført før i 2019. Det er her Totalreform og Fram Marine trer inn i bildet.

 

 

To roller

Vi vil frem til åpning i 2020 bistå Nasjonalmuseet i to roller: vi skal være prosjektets Technical Manager og Sitemanager. Bjørn Forwald blir Technical Manager for prosjektet, og Kjetil Taaje SitemanagerOverordnet bistår vi med å sikre det nye Nasjonalmuseet en vellykket åpning for publikum i 2020. Mer detaljert vil vi følge opp Nasjonalmuseets interesser knyttet til det nye bygget opp imot Statsbygg, og styre logistikken rundt innflytting i nytt museumsbygg.

 

 

En unik arena

Omfanget av prosjektet tilsier at det nye Nasjonalmuseet vil styrke Oslo som kulturby. Museet har allerede reist seg som et blikkfang i havneområdet av Aker Brygge. Med en størrelse, lokalisering, funksjonalitet og arkitektur har vi sterk tro på at det nye Nasjonalmuseet vil bli en kunst- og kulturformidler av internasjonalt format.

 

Det er derfor med stor begeistring at Totalreform og Fram Marine får bidra på dette prosjektet med vår rådgivning. Likefullt som vi får bruke vår kompetanse på å reise et kunstmuseum likt ingenting annet i landet, får vi også nå virkelig testet vår styrke som rådgivere på flytteprosjekt av såpass betydelig omfang.

 

I sitt fjerde byggeår har holder byggingen av det nye Nasjonalmuseet fortsatt sin planlagte tidsramme og fremgang. Det blir vår jobb å sørge for at flyttingen og åpningen av museet i 2020 skjer under samme omstendigheter.