16. oktober arrangerer Totalreform konferansen Oppdrift 2013!

 

Oppdrift er en dagskonferanse med fokus på hvordan du og din virksomhet kan ta arbeidsplassen bedre i bruk, skape forandring og “ny giv” i organisasjonen.

Aktuelle tema:

  • Hvordan skape involvering i endringsprosesser?
  • Hvordan skape oppslutning om fremtidsrettede løsninger, når den ansatte ikke ser hensikten?
  • Hvordan utnytte muligheten for endring av bedriftskultur i nye lokaler?
  • Hvordan kjører man slike prosesser?

Du får høre hvordan lokalene kan bidra til utvikling av organisasjonskultur, få tips og inspirasjon til hvordan en flytteprosess kan skape verdier for organisasjonen, og at måten bygget tas i bruk kan gi gevinster i form av økt produktivitet.

Konferansen ble etablert etter eget initiativ fra bransjen for å skape en årlig arena med fokus på den verdiskapende arbeidsplassen. Oppdrift arrangeres av Totalreform og er en del av det offisielle programmet til Oslo Innovation Week.