Statoil velger Totalreform!

Statoil skal flytte ca. 4000 medarbeidere til nytt bygg i Bergen. Nybygget er på 55.000 kvadratmeter. Totalreform ser frem til et godt samarbeid!