Sparte CO2 og fikk de flotteste lokalene

CICERO flyttet inn i nye lokaler i Forskningsparken, og med Totalreform som samarbeidspartner nådde de målsetningene om 100% gjenbruksmøblering og fantastisk flotte lokaler!

Ett krav satte Kristin Halvorsen som sjef: Det skulle ikke se ut som vi hadde vært på loppemarked. Utfordringen ble da å lage de fresheste lokalene i Oslo med brukte møbler. Lokaler som de ansatte skulle bli glad av å komme inn i og som bidro til kreativ tenkning for å løse nye klimautfordringer i framtiden.

   

En flytteprosess er en stor operasjon og kan ikke gjøres kun på dugnad og med ildsjeler, så vi hadde med oss Totalreform på laget som hjelp oss med logistikk og erfaring. De var også viktige med sine kontakter inn mot forhandlere av brukte kontormøbler. CICERO sparte mye på selve innkjøpet av møblene, men brukte litt mer på konsulenter og egne personressurser. Alt i alt kom vi likevel bedre ut av det enn hvis vi skulle plukket alt i en katalog med nye møbler. Astrid Arnslett

Kilde: http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/sparte-co2-og-fikk-de-flotteste-lokalene