Aon valgte Totalreform som rådgivere og interiørarkitekter i flytteprosjektet.

Om prosjektet:

Aon inngikk en leieavtale med NPRO i Stortingsgaten 6.
Ledelsens ambisjoner for de nye lokalene var en fremtidsrettet arbeidsplass der vi ble utfordret til å se på mulige nye arbeidsformer.


Resultatet ble moderne og fremtidsrettede arbeidsplasser i et konsept uten faste arbeidsplasser.
Lokalene tar hensyn til medarbeidernes behov for rom til ulike funksjoner.

Totalreform bistod med alt fra idé og konsept til layout og arealdisponering, herunder farge- og materialvalg og møbleringsplan med påfølgende anskaffelser.

 

Kontaktperson: Laila Kjennset

Tlf: 46 81 70 65

e-post: laila.kjennset@aon.no

Aon valgte Totalreform som rådgivere og interiørarkitekter i flytteprosjektet.