Nytt sykehus!

LHL-klinikkene Feiring og Glittre samlokaliserer og det etableres nye tilbud i et nytt, moderne sykehus på Gardermoen fra 2018. Totalreform er rådgiver i flytteprosessen og skal utføre selve flyttingen. Vi takker for tilliten!

Totalreform har unik kompetanse innen flytting av sykehus og har tidligere flyttet både Ahus og Sykehuset Østfold.

Prosjektleder Andreas Irgens på befaring på det nye sykehuset