Totalreform vant kontrakten!

Kongsberg-Gruppen valgte Totalreform som sin hovedleverandør for relokaliseringsprosessen.