Kunst- og designhøgskolen bygger nytt bygg i Bergen. Totalreform er valgt som samarbeidspartner ifbm relokaliseringen. Vi ser frem til et godt samarbeid!