Kontordestinasjon Drammen 2025

Foto: @estatemedia.no

Totalreform var tilstede med Søkemegler Alexander Schram og Administrerende direktør Anders Bjerke da “Kontordestinasjon Drammen 2025″ inviterte en hel delegasjon med søkemeglere fra Oslo og Akershus. 

Formålet til KD25 er å gjøre Drammen mer attraktiv for kontorbedrifter, blant annet gjennom å vise utenbys meglere de nyeste eiendomsprosjektene i byen og samtidig gjøre de besøkende oppmerksomme på Drammens  kvaliteter.

Les mer her: http://ne.no/2018/04/30/flere-ser-drammen/?mc_cid=922e8b886a&mc_eid=bdde51adab