Gardermoen Campus

Nordic Office Of Architecture

Totalreform har bistått samtlige leietakere med både rådgivning før flytting og selve innflytting i nytt sykehus og helsehus på Gardermoen Campus. (foto: Nordic Office of Architecture)

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke har samlokalisert Feiringklinikken, Glittreklinikken og administrasjon.
Ullensaker Kommune med interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp, Fysio- og ergoterapi og rehabilitering
PTØ Norge og Vituasapotek. Se mer på http://www.gardermoencampus.no/

Dette har vært et spennende og altomfattende prosjekt som krever mye detaljplanlegging og koordinering. Det er ikke rom for feil når det kommer til helse og pasientsikkerhet. Vi har håndtert store mengder medisinteknisk spesialutstyr i tillegg til tradisjonelle leveranser som møbler, IT & AV-utstyr, driftsmateriell, etc. Sikkerhet og flyt i logistikken har vært viktig når mange aktører skal ta i bruk byggene nesten samtidig som opplæring blir gitt og de første pasientene begynner å komme. Nedetid i helsetilbudet har ikke vært aktuelt i forbindelse med flyttingen, hvilket medførte betydelig antall ressurser i arbeid under selve flyttegjennomføringene som i stor grad ble lagt til helger og påsken 2018.

I flytteprosessen har vi også hatt et ønske om å benytte sjansen til å gi til veldedige formål. Fattighuset i Oslo viste enorm takknemlighet for 2 lastebillass med mat og dyner som LHL donerte fra sine fraflyttede klinikker. Totalreform bisto med gratis transport. Vi har gitt et betydelig antall sykesenger, medisinskteknisk utstyr, møbler, mm til Røde Kors International. Flere semitrailere vil transportere dette til Latvia for videre distribusjon der behovet er størst. Skytta Bo- og servicesenter har flere fått nattbord, hyller og stoler.

Vi på Fattighuset er utrolig takknemlig for donasjonen fra LHL-sykehuset Gardermoen med Totalreform. Da tidligere LHL…

Posted by Fattighuset on Friday, March 9, 2018

 

Åpningsfestival 8. og 9. juni
Ta med hele familien og bli med på åpningsfestivalen for Gardermoen Campus, Norges nye arena for helseinnovasjon!

Åpningsfestival

 

Totalreform takker for tilliten og ser frem til de neste byggetrinnene på Campus Gardermoen.