Vil idrettslaget ditt jobbe dugnad? se her

Invitasjon til informasjonsmøte ang dugnadsarbeid

Totalreform AS har spesialisert seg på å gjennomføre flytteprosjekt for bedrifter og organisasjoner og er Norges ledende selskap innen denne bransjen. Årlig flytter vi mellom 10 og 15 000 arbeidsplasser. Gjennom snart 30 år har vi benyttet idrettslag, korps og frivillige organisasjoner som en viktig ressurs i selve flyttegjennomføringen, en ordning vi ønsker å videreføre.

Totalreform ønsker å knytte tettere bånd til idrettslag, korps og andre organisasjoner som er interessert i dugnadsarbeid. Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte der vi informerer om selskapet, typiske prosjekter, utfordringer, fremtidige prosjekter og muligheter for samarbeidspartnere, med mer.

Vi ønsker å invitere idrettslag og foreninger vi allerede har på våre lister samt nye lag som er nysgjerrig på hva dette går ut på og ser muligheten til å tjene penger til sitt lag eller forening.

Møtet vil bli avholdt i Totalreform sine kontorer på Lysaker, 25. september kl. 17:00. Adressen er Arnstein Arnebergsvei 28. Det vil være enkel bevertning.

De som er interessert kan sende en mail med påmelding til

stine.rois.loken@totalreform.no

Send gjerne denne invitasjonen videre til andre lag eller organisasjoner som du/dere kjenner til og som kan tenke seg å interesse av dugnadsarbeid.

Med vennlig hilsen Totalreform AS

Stine Røis Løken

Prosjektkoordinator